AP HEAT TRANSFER OIL 320

(3 đánh giá của khách hàng)

Phuy 200 lít

AP Heat transfer oil 320 là dầu truyền nhiệt chất lượng cao mang đến các tính năng và ổn định phù hợp cho các hệ thống truyền nhiệt tuần hoàn kín hay hở.